top of page

PROFESSIONELT SALGSKURSUS MED DISC SOM VÆRKTØJ
VI er en mindre grossistvirksomhed som leverer produkter til byggebranchen samt industriel produktion.

 

Vi har gennem nogle år oplevet en øget interesse for vores produkter og derigennem haft en organisk vækst. Det har resulteret i flere nye medarbejdere i organisationen. Derudover har vi oplevet et marked som over det seneste år har ændret sig på flere parametre.

 

Vi havde derfor et behov for at vores medarbejdere lærte hinanden bedre at kende, forstår hinandens handlinger og bevæggrunde,  samt sikre at vores salgspersonale var klædt på og omstillingsparate til de nye markedsvilkår.

 

Qua mit kendskab til Jan Jørgensen’s person og tilgang til opgaverne, bad vi Jan om at afdække personprofiler via DISC samt afholde et salgskursus for vores salgspersonale. Som virksomhed arbejder vi langsigtet og excelerer ikke i ”pistol”-salg. Så Jan’s professionelle, rolige og troværdige tilgang til salgsprocessen var nøjagtig hvad vi søgte.

 

VI har haft et rigtig godt forløb med god dialog med Jan. Afholdelse af såvel afdækning af personprofiler som salgskursus skete professionelt og med Jan’s nede-på-jorden-tilgang til tingene. Medarbejderne i salget benytter dagligt den nye læring samt de værktøjer som fulgte med kurset.  

 

Jeg giver hermed Jan Jørgensen de bedste anbefalinger. Vi havde en god, sjov og ikke mindst lærerig proces med ham.

 

O.H. 49 år Direktør, grossistvirksomhed.


留言


bottom of page